ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter Drucker)

กูรูด้านการจัดการ

 

 

ดรัคเกอร์มองว่าเราสามารถแบ่งการบริหารออกได้เป็นหลายมิติต่างๆกันดังนี้:

 

1) ผู้บริหารต้องกำหนดเป้าหมายที่เจาะจง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทำงาน

 

ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ด้วยภาระหน้าที่เดียวกัน

คือกำหนด Purpose > Vision > Mission > Objectives/Goals ขององค์กรอย่างชัดเจน

 

เป้าหมายขององค์กรควรจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้คือ

องค์กรทำธุรกิจอะไรในปัจจุบันจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร

องค์กรจะทำธุรกิจอะไรต่อไปในอนาคตและต้องเตรียมตัวอย่างไร และทำอะไรบ้าง

องค์กรจะสามารถพัฒนาหรือดึงเอาความสามารถของบุคคลากรออกมามากกว่านี้ได้อย่างไร

กิจกรรมใด หรือส่วนประกอบของธุรกิจใด ที่มีผลอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดขององค์กร

 

องค์กรควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ต่อไปนี้:

 

- การตลาด/การสร้างสิ่งใหม่ (นวัตกรรม)

 

วัตถุประสงค์สองประการนี้ที่เป็นคำตอบว่า

 

ทำไมลูกค้าจึงซื้อของจากบริษัทของเรา

 

หรือใช้บริการจากองค์กร

 

นอกจากเรื่องของการดูแลสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาด

 

การพยายามถอดสินค้าเดิมและวางสินค้าใหม่

 

การเปิดตลาดใหม่ ดูแลมาตรฐานของสินค้าแล้ว

วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่สำคัญจริงๆ

 

นั้นประกอบด้วยสองประการคือ

 

จะทำการตลาดมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจอะไร,

และจะวางตำแหน่งของสินค้านั้นไว้ที่จุดใด


 

- ประสิทธิภาพ (Efficiency) / ผลผลิต (Productivity) ในการดำเนินงาน

 

คือความสามารถในการนำทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่

 

มาดำเนินงานให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ดีที่สุด

 

มีคุณภาพและจำนวนมากที่สุด เพื่อไว้ให้บริการแก่ลูกค้า

 

- การจัดการทางการเงิน

ว่านำเงินทุนมาจากแหล่งใด มีต้นทุนเท่าไร

 

จะนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนได้เท่าไร อย่างไร เป็นต้น

 

- วัตถุประสงค์ด้านทรัพยากร

หลักการทางเศรษฐศาสตร์บอกไว้ว่า

 

กิจกรรมใดๆ จะต้องการทรัพยากร 3 ชนิดในการดำเนินการคือ

ที่ดิน (มีตามธรรมชาติ), แรงงาน (ทรัพยากรบุคคล),

 

 และเงิน (คือวิธีการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในอนาคต)

 

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากธุรกิจหรือองค์กรเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 

ดังนั้นกิจกรรมใดๆ ทีองค์กรกระทำย่อมมีผลกระทบกับลูกค้า

 

หรือบุคคลอื่นภายนอกองค์กร แต่ก็ยังอยู่ในสังคมเดียวกัน

 

ดังนั้นแล้วองค์กรธุรกิจก็ย่อมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

เช่นเดียวกับปัจเจกบุคคลจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน

 

- ผลกำไร

ผลกำไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจ

 

ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจำกัดของธุรกิจด้วย

 

ที่ว่าจำเป็นเนื่องจากการพยายามทำให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้างบน

 

ย่อมจะมีความเสี่ยงอยู่ในตัว

 

ดังนั้นกำไรจึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องได้มา

 

ซึ่งเป็นการแลกเพื่อให้คุ้มค่าความเสี่ยงนั้นเอง

 

2) ทำให้ทรัพยากรบุคคลมีความสามารถ

 

และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

มีหลักในการบริหารงานบุคคลที่ดี คือ

Acquire > Develop > Retain

และมี Job Specification., Job Description ที่ชัดเจนรัดกุม 

 

 

 

3) มีการบริหารผลกระทบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม


 

 

 

ข้อมูลจาก: ผู้รู้ของโลก คุณมือเก่าหัดขับ 

Comment

Comment:

Tweet

Our iPad Web App Development company offers a full spectrum of high quality services. Only with us you will reach thorough success, so don’t hesitate and click here (soft-group.com).

#5 By Click here (103.7.57.18|31.184.238.73) on 2013-07-09 16:55

I understand it now! You can check multiple orders. This house is no question impressive with expeditious delivery. They was there when I needed it the most. Now I can breathing space quiet knowing I can depend on essays online for my future demands.

#4 By contact us (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-08 01:04

Are you confused and don’t have the slightest idea where to buy essay uk? Merely follow <a href="http://www.primewritings.co.uk/">this site</a> and take time out.

#3 By Keller28ERNA (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-08 01:02

ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดี เอาไป 5Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! ขอบคุณนะสำหรับแสตมป์ ถ้ามีอีกก็ดี มันใกล้หมดเขดแล้วbig smile open-mounthed smile

#2 By ann-master017 on 2010-01-21 15:19

big smile
เจ๋งว่ะไอ้เพื่อน
surprised smile surprised smile

#1 By ตี่ตี๋ on 2010-01-19 12:25